Hola Madrid EP.2 – ยื่นขอวีซ่าสเปนในประเทศไทย

สำหรับการขอว๊ซ่าสเปนในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันต้องยื่นผ่านอเจนซี่ BLS Spain เท่านั้น เราไม่ต้องไปยื่นที่สถานฑูตเอง กระบวนการ วีซ่าสเปน ทุกอย่างจะถูกจัดการผ่านอเจนซี่ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนหลักคร่าว ๆ ดังนี้

วีซ่าสเปน

1. เลือกประเภท วีซ่าสเปน ที่ต้องการขอ โดยระยะเวลาได้สูงสุด 90 วันเท่านั้น ซึ่งประเภทของวีซ่าแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมครอบครัว / วีซ่าธุรกิจ / วีซ่านักศึกษา / และวีซ่าประชุมสัมมนา กีฬา หรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่น ๆ

2. เมื่อรู้แล้วว่าเราจะทำวีซ่าประเภทไหน ให้เราเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้เลย โดยเอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้ (แนะนำให้อ่านจากเว็บหลัก การทำเชงเก้นวีซ่าที่ BLS Spain อีกที เพราะวีซ่าแต่ละประเภทจะใช้เอกสารไม่เหมือนกัน)

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ต้องมีระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกของทั้งเล่มปัจจุบัน และเล่มก่อนหน้า รวมถึงสำเนาทุกหน้าที่มีรายละเอียดของการเดินทาง
 • ภาพถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ถ้าไม่แน่ใจว่าต้องถ่ายแบบไหน ให้บอกร้านถ่ายรูปว่าถ่ายรูปเพื่อไปทำเชงเก้นวีซ่า
 • Visa application form ที่เราได้กรอกไว้ ตรงส่วนนี้จะพิมพ์ หรือเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินก็ได้เหมือนกัน (คลิกเพื่อดาวน์โหลด Application for Schengen Visa) ดูตัวอย่างการเขียน Application form ได้ด้านล่าง
 • Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • ประกันการเดินทางที่มีวงเงินครอบคลุมอย่างน้อย 30,000 ยูโร
 • สำเนาหลักฐานการสำรองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • สำเนาหลักฐานการจองโรงแรม
 • หนังสือรับรองการทำงาน

*เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ และออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า
**แนะนำให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอวีซ่าสเปนทั้งหมดได้ที่  https://thailand.blsspainvisa.com

ตัวอย่าง Application form สำหรับยื่นขอเชงเก้นวีซ่า

ตัวอย่าง Application for Schengen visa หน้า 1 ตัวอย่าง Application for Schengen visa หน้า 2 ตัวอย่าง Application for Schengen visa หน้า 3 ตัวอย่าง Application for Schengen visa หน้า 4

ด้านบนจะเป็นตัวอย่างการกรอก Application form สำหรับเชงเก้นวีซ่า ซึ่งเราสามารถพิมพ์ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) ลงในไฟล์ PDF ได้เลย แล้วค่อยปริ้นออกมาเซ็นตรงช่องลายเซ็นต์

3. เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมเรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการนัดหมายวันเวลาที่จะเข้าไปยื่น วีซ่าสเปน ที่ BLS Spain Visa โดยให้ใส่ข้อมูล รวมถึงอีเมล์ จากนั้นระบบจะทำการส่ง Verification code มายังอีเมล์ที่เรากรอก เราก็นำโค้ดไปใส่พร้อมกับไปยังขั้นตอนถัดไป คือ การใส่ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ขอยื่นวีซ่า เลขที่หนังสือเดินทาง วันเวลาที่นัดหมาย และประเภทของวีซ่าที่ยื่น

ฟอร์มนัดหมายในการยื่นเอกสารทำเชงเก้นวีซ่า ให้เราเลือกวันเวลาที่ต้องการ

รอบแรกเริ่มตั้งแต่ 08:30 น. ส่วนรอบสุดท้ายที่รับยื่นเวลา 15:50 น. จริง ๆ แล้วเป็นแค่การนัดเวลาคร่าว ๆ พอถึงวันเวลาตามวันนัดจริง เราก็ต้องไปกดคิวที่ BLS อีกครั้งเหมือนกัน

4. เสร็จขั้นตอนเรียบร้อย ระบบก็จะทำการส่ง Appointment receipt มาให้ทางอีเมล์ จากนั้นเราก็เตรียมเอกสารให้พร้อมไปยื่นในวันที่เรานัดได้เลย!

โดย BLS Spain ตั้งอยู่ที่ตึก Interchange 21 (คลิกเพื่อเปิด Google Maps) ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211 เดินทางสะดวกด้วย MRT สุขุมวิททางออก 2 หรือจะขับรถส่วนตัวมาก็มีให้แสตมป์บัตรจอดรถได้ เมื่อเข้าไปถึงใต้ตึกแล้ว จะต้องแลกบัตร และจะขึ้นไปชั้น 22 ได้หลังจาก 8:30 หรือ 9:00 เนี่ยล่ะ ไม่แน่ใจ ฮ่า ๆ แต่พอขึ้นไปแล้ว เราก็ต้องกดคิวเพื่อทำเรื่องขอวีซ่าอยู่ดี เพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องไปตามเวลาเป๊ะ ๆ ก็ได้นะ

ใบเสร็จยื่นขอเชงเก้นวีซ่า

หลังจากที่พนักงานเรียกถึงคิวเรา จะมีการตรวจสอบเอกสารที่เรานำมายื่นขอวีซ่าทั้งหมด พร้อมกับให้ชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น ประมาณ 3 พันบาทต้น ๆ และให้เลือกว่าจะส่งคืนพาสปอร์ตทางไปรษณีย์ หรือมารับเองที่สำนักงาน ถ้าหากส่งทางไปรษณีย์พนักงานจะให้เราเขียนชื่อที่อยู่จัดส่งบนซองจดหมายด้วยตัวเอง

Schengen Visa เข้าประเทศสเปน

จากนั้นก็รอเข้าคิวเพื่อเข้าไปทำ Biometric passport ซึ่งใช้เวลาไม่นาน รวมทั้งหมดไม่ถึงชั่วโมง ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำ วีซ่าสเปน เรียบร้อย

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าประมาณ 2,310 บาท + ค่าดำเนินการ 556 บาท + ค่าจิปาถะอื่น ๆ อีก รวมแล้วเราเสียไปทั้งหมด 3,265 บาท เพราะฉะนั้นเตรียมไปเผื่อ 4,000 บาทกำลังดี (รับเฉพาะเงินสด)
 • ต้องไปยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้น
 • ใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 15 วัน อาจจะน้อยกว่า หรือมากกว่า แล้วแต่ช่วงเวลาในขณะนั้นว่ามีคนไปยื่นขอวีซ่ามากน้อยแค่ไหน อย่างของเราประมาณ 3-4 วันทำการ ไปรษณีย์ก็มาส่งเรียบร้อย ถือว่าไวมากกก โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตัวเอง หรือรับทางไปรษณีย์

รีวิวเที่ยวสเปนทั้งหมด